Dagelijkse archieven: 22 december 2021


MevM: feestelijke feestdagen en sprankelend 2022

2021 is een jaar wat de meeste van ons zo snel mogelijk willen vergeten. Corona heeft het dagelijks leven nog steeds in haar greep en het eind lijkt nog niet inzicht. Desondanks zijn een aantal vrijwilligers van MevM ook dit jaar heel actief bezig geweest met activiteiten voor de inwoners. Het gaat dan over de Dorpstafel Berlicum/Middelrode en het Waterteam met haar regenwaterafkoppelactie. Wij, bestuur van MevM willen alle vrijwilligers danken voor hun inzet.

En alle inwoners van onze gemeente willen we fijne kerstdagen en een sprankelend 2022 toewensen. laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken met mooie activiteiten voor elkaar en voor de samenleving.

 

Kerst Buffet - Restaurant Mandarin