Groene daken Hazenakkers- nieuw


Met elkaar voor Mekaar ondersteund project ‘Groene daken Hazenakkers’ in Sint Michielsgestel

Juli 2022, Dat het klimaat verandert met als gevolg grotere weersextremen zoals hoosbuien, maar ook periodes van droogte merken we aan de dag. De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen decennia al enorm afgenomen. Het grote aandeel bebouwd gebied in Nederland (zo’n 15%) draagt bij aan deze problematiek.

Deze problemen worden niet zomaar opgelost door 10 bewoners van de wijk Hazenakkers in Sint Michielsgestel. Toch slaan ze, met hulp van Met-elkaar-voor-Mekaar de handen ineen om hun steentje bij te dragen aan een meer klimaatbestendig watersysteem en een grotere biodiversiteit.

grasdak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het plan?

De bewoners realiseren een groen dak op hun daken van garages, aanbouw en schuurtjes. In totaal wordt hiermee bijna 300 m2 plat dak vergroend. Met de groene daken zorgen ze voor meer groen in de wijk, versterken ze de biodiversiteit, wordt regenwater opgevangen en vertraagd afgevoerd, verduurzamen ze hun woningen en dragen ze bij aan een gezondere leefomgeving in de wijk. Op basis van onderzoek, o.a. door de TUDelft, is berekend dat we zo bijna 100.000 liter water per jaar minder naar het riool afvoeren en Ozon, Fijnstof,  Stikstofoxiden en Zwaveldioxide afvangen. Naast deze ‘inhoudelijke’ meerwaarde van het initiatief, leren bewoners elkaar via dit initiatief beter kennen en draagt het bij aan de goede sfeer in  de wijk. Het zijn de eerste groene daken in de wijk, maar met deze actie hopen we meer inwoners van de wijk en het dorp te enthousiasmeren om hun bijdrage te leveren aan een groenere omgeving en een groen en gezond Sint-Michielsgestel.

 

Met Elkaar Voor Mekaar helpt deze inwoners om hun initiatief rond te krijgen.

Er zijn offertes aangevraagd, en leveranciers zijn langs geweest om met de bewoners de daken langs te lopen en vragen te beantwoorden. Ook is bij drie partijen subsidie gevraagd:

Na de toekenning van subsidies wordt zo spoedig mogelijk tot realisatie overgegaan. Naar verwachting wordt dit eind 2022. De bewoners helpen bij de aanleg zodat ze goed weten hoe het groene dak is opgebouwd en wat het vraagt aan onderhoud en zodat ze elkaar (nog) beter leren kennen. Mogelijk leidt dit tot meer vergelijkbare initiatieven in de gemeente.

Iets voor U?

Meer informatie; MevM rene.burgt@kpnmail.nl

Logo-regenwater-nuenlater - klein