Platform MevM


Waarom Met elkaar voor Mekaar?
Ik wil wonen en leven in een duurzame en zorgzame gemeenschap
Duurzaam = lang durend
Zorgzaam = altijd goed (voor iemand) zorgen

Ik wil VERBINDING met de mensen om mij heen
Ik wil REGIE terug krijgen op belangrijke onderwerpen

Hoe doe je dat ?
Samen belangrijke, maatschappelijk relevante, zaken realiseren wat als individu maar moeilijk kan lukken en waar tegelijkertijd iedereen belang bij heeft.

Werkwijze

  • Het echte gesprek met elkaar
  • Geïnteresseerd zijn in verschillende zienswijzen (mensen met heel andere achtergronden)
  • Toetsen bij elkaar
  • Besluiten en uitleggen
  • Samen dingen doen
Historie
Begonnen met 1 persoon in maart 2013, en al snel uitgegroeid tot een groep actieve initiatiefnemers, die elk hun bijdrage leveren in een van de werkgroepen: Zorg, Energie, Materiaal en Diensten, Organisatie en Communicatie. Deze werkgroepen zijn de basis geweest van het Platform en alle initiatieven.

Tezamen bundelen we de kennis en kunde van inwoners van de gemeente Sint- Michielsgestel en proberen we weer een stukje regie in eigen handen te krijgen.Gezamenijk onze tijd en energie steken in zaken die er toe doen. Hierdoor ontstaat verbinding waardoor je, wanneer nodig, kunt zorgen voor mekaar. Inzet van de mensen kan langdurig of kortstondig zijn, en deelname in de werkgroepen is mogelijk.

2016
Nu, 2016, zien we dat rondom het Platform Met elkaar voor Mekaar vele initiatieven zich verder ontwikkelen en gaat het Platform zich vooral bezig houden met vier taken:

1. Communicatie
2. Verbinden
3. Kantelen
4. Financiële middelen binnenhalen (altijd gekoppeld aan initiatieven)

Dus contact zoeken met burgers, organisaties/verenigingen, wijken, etc. die samen met ons vorm willen geven aan een samenleving waarin de mens weer gezien, gehoord en serieus wordt genomen. Daarmee is Met elkaar voor Mekaar het Platform voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Het Platform overlegt alleen als daar vanuit de initiatieven en initiatiefnemers behoefte is. We willen niet vergaderen om het vergaderen.

Als juridische vorm is het Platform MevM een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die bij notariële acte van 6 december 2013 is opgericht. Inschrijving bij Kamer van koophandel onder nummer: 853458662.

Als u een vraag heeft, een opmerking of een idee/initiatief: stuur ons een mail en we nemen contact met u op.
Klik hier

netwerktafel