Maandelijkse archieven: maart 2016


Dorpstafel Gemonde van start

Onder grote belangstelling van inwoners, initiatiefnemers en gemeenteraadsleden heeft vandaag 2 maart burgemeester Pommer de Dorpstafel Gemonde geopend. In zijn toespraak ging Pommer nadrukkelijk in op het begrip nabijheid, de eigen initiatieven die burgers daarin kunnen nemen en de positie van de overheid daarin (soms niks doen, soms faciliteren). De Dorpstafel Gemonde, elke woensdagochtend van 10-12 uur in de Kei en op internet via www.dorpstafelgemonde.nl