Maximakanaal


Inloopbijeenkomst voortgang Windenergie (organisatie gemeente ‘s-Hertogenbosch)

De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt plannen voor windmolens langs het Maximakanaal. Ook zal het bedrijventerrein De Brand worden uitgebreid. Voor de windmolens heeft het college van B en W in maart 2014 twee varianten vastgesteld: een lijnopstelling langs het kanaal en een clusteropstelling rond de Steenenkamerplas. Er is gekozen voor een lijnopstelling van 3 en onder voorwaarden 4 windmolens langs het Máximakanaal.

Inloopbijeenkomst
Op 9 oktober 2014 is er een inloopavond over dit plan, van 18.30 tot 21.00 uur. De inloopavond vindt plaats in de BBS Nieuw Zuid, Jac. van Looystraat 5 in ’s-Hertogenbosch. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente ‘s-Hertogenbosch aanwezig om vragen te beantwoorden. voormeer info zie bijgevoegd document: 20140910 voortgangsbericht windmolens langs Maximakanaal.