Creatievelingen


Creatievelingen gezocht!

Creatieve tantes zoekt creatievelingen. Mensen die graag iets maken. Een creatief netwerk bouwen, een ontmoetingsplaats en werkplaats creëren in D’n Durpsschuur. Activiteiten ontplooien die inspireren, verassen en die samenhang en verbondenheid creëren. Van zelfontplooiing naar samenwerken, van ik naar ons. In D’n Durpsschuur is ruimte voor passies, activiteiten, ingevuld op vrijwillige basis voor en door mensen uit onze buurt. Lijkt jou dit wat loop dan binnen op woensdag of vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 in D’n Durpsschuur. Bijgaand een beeldverhaal ter inspiratie.