inspiratie


Inspiratieavond Energie voor Zorg

Tijdens de eerste publieksavond in mei , werd tijdens de inventarisatie onder de aanwezige burgers duidelijk dat mensen naast energie ook nadenken over de zorg vraag.

Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes en thema’s rondom Zorg, willen we op deze inspiratie avond veel belangstellenden uitnodigen om mee te denken en input te geven.

de_brug

(meer…)


Vervolg avond in de moerkoal

Op 22 mei wordt een vervolg avond in de Moerkoal georganiseerd, de 30 actieve leden zijn aanwezig.

Na de eerste bijeenkomst, hebben 30 personen aangegeven actief te willen deelnemen aan het initiatief. Tijdens deze avond worden de deelnemers gevraagd iets over zichzelf te vertellen en hun achtergrond. Op deze manier wordt bekeken of kennis en kunde aanwezig is. Met deze informatie worden de werkgroepen omtrent de 5 thema’s samengesteld. Opdracht die men meekrijgt. Ga met elkaar samenwerken aan het onderwerp en presenteer je aktieplan op 10 juni in den durpsherd.

In de weken daarop volgend zijn 5 werkgroepen meerdere keren samengekomen om over hun aktieplan te spreken.

Eigelijk best uniek dat mensen die elkaar niet kenden, opeens hun huizen open stellen om met hun nieuwe collega’s samen te werken, er bruist energie. Enthousiasme alom aanwezig.