Maandelijkse archieven: mei 2015


Werkgroep Mercuriusplein komt met voorstel opstellen ontwikkelingsvisie

Op basis van de inwonersraadpleging op 8 november 2015, het verslag dat we daarover hebben gepubliceerd en de eerste resultaten van de stedenbouwkundige hebben we met een aantal mensen van MevM opnieuw rond de tafel gezeten met wethouder Ed Mathijssen. Wij, MevM, hebben daarin aangeven dat we ons zorgen maken over de werkwijze die volgens ons tot nu toe is gehanteerd. We missen namelijk een duidelijke visie/ambitie met betrekking tot de herontwikkeling van het Mercuriusplein. Het lijkt erop dat men begonnen is met de ontwerpfase terwijl het voortraject veel belangrijker is:

  • Welke ambitie willen we neerleggen
  • Welke visie hebben wij, gemeente Sint-Michielsgestel, over het Mercuriusplein;
  • Welke partijen dienen we vooraf hierover te consulteren
  • Hoe worden een aantal belangrijke aspecten in een herontwikkeling betrokken (winkelen, parkeren, verkeersafwikkeling, woning- en utiliteitsbouw, recreëren en verblijven, etc,)
  • Hoe gaan we op een vroegtijdig stadium de inwoners erbij betrekken
  • Hoe zorgen we dat we een Mercuriusplein gaan realiseren waarbij de inwoners met trots kunnen zeggen: “Ons plein”.

De wethouder heeft deels onze zorgen gedeeld en verzocht of wij daarin iets kunnen betekenen. We hebben daar nu een eerste voorzet voor gemaakt, een plan van aanpak. Dit wordt nu in de werkgroep besproken. vervolgens zullen we daarmee richting gemeenten gaan.
Binnenkort zullen we meer kunnen vertellen over de stand van zaken en de acties die hieruit voortvloeien.

Geert Bosch, Martien van Os, Helene van Dooremolen en René Albers. Meer informatie via René