publiek


Inspiratieavond Energie voor Zorg

Tijdens de eerste publieksavond in mei , werd tijdens de inventarisatie onder de aanwezige burgers duidelijk dat mensen naast energie ook nadenken over de zorg vraag.

Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes en thema’s rondom Zorg, willen we op deze inspiratie avond veel belangstellenden uitnodigen om mee te denken en input te geven.

de_brug

(meer…)