Nieuwe initiatieven?


Mede weg naar initiatieft elkaar voor Mekaar is nu ongeveer 4 jaar bezig. In die periode is er veel verandert: inwoners komen, inwoners gaan. Maar ook initiatieven worden geïnitieerd, gestart en verdwijnen weer. Dat lijkt jammer maar dat is ook de realiteit.

 

 

 

 

 

Maar sommige initiatieven blijven bestaan en zijn succesvol:

  • Alle acties van het Energieteam
  • De Dorpstafels (5 stuks in alle dorpskernen en een digitale website: www.dorpstafel.nl)
  • De buurtinitiatieven (divers)
  • De buurtpreventie Whatsapp-groepen

Het gedachtegoed van Met elkaar voor Mekaar blijft ook bestaan: regie in eigen handen, inwoners met elkaar verbinden en initiatieven oppakken die in je eentje te groot zijn maar voor de samenleving als geheel belangrijk zijn.

Daarom een nieuwe oproep!!

Meld je nieuwe initiatief/idee aan bij Met elkaar voor Mekaar

Heb je een idee waarvan jij denkt dat het belangrijk is om er aandacht en actie op te ondernemen meld je dan aan . Wij kunnen dan meedenken en kijken hoe we jou initiatief kunnen helpen met kennis, (soms) financiële middelen, PR en publiciteit en waar nodig ook met handjes.

Dus laat horen jouw idee/initiatief!

Meld het via info@metelkaarvoormekaar.nl

 

Gemeente Sint-Michilesgestel ondersteunt ook burgerinitiatieven.

Ook onze gemeente ondersteunt op diverse wijzen nieuwe burgerinitiatieven. Vanaf 2016 werkt de gemeente Sint-Michielsgestel met twee wijkmakelaars: Helma Smolders en Anja Leerintveld. Zij horen graag wat er in de gemeente speelt en leeft, welke initiatieven en ideeën er zijn en wat wordt verwacht of gewenst van de gemeente.

Heeft u een idee of initiatief dat u aan de wijkmakelaar wil voorleggen? Neem contact met ze op!

 

Relevante documenten vanuit onze gemeente hierover zijn:

Meer info op de website van onze gemeente.
Maart 2018 Actueel nieuwsbrief van de wijkmakelaars