buurtpreventieborden


Ingebruikname Buurtpreventieborden Onderstal

Op vrijdag 12 september a.s zal de gemeentelijke beleidsmedewerker veiligheid (Judith Koppers), de wijkagent (Maarten van Lankveld) en een afvaardiging van de buurtvereniging De Onderstal symbolisch de ingebruikneming van het buurtpreventiesysteem afronden.  Er worden buurtpreventieborden op de vier toegangswegen van de wijk De Onderstal geplaatst. De bijeenkomst start om 11 uur bij de Hoefse Vonder in Berlicum.

Wij nodigen geïnteresseerde buurtbewoners uit op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en Commissie buurtpreventie Buurtvereniging De Onderstal
Jan van Roosmalen(voorzitter buurtvereniging)
Marian Roelofs-van Emden en Jaap Scholten (commissieleden)

buurtpreventie_1