mevm01


Bint zoekt Energiecoaches   Recently updated !

Welzijnsorganisatie BINT uit onze gemeente start het project Energiecoach en zal zich in eerste instantie richten op de volgende doelgroep:

mensen met weinig inkomen die in slecht geïsoleerde huizen wonen en het verbruik (en de kosten ) terug willen/moeten dringen om het leven betaalbaar te houden.

Het project zal zich m.n. richten op eigen gedrag en het verbruik, maar ook op energierekening lezen.
De energiecoach kan in ieder geval tot september voor kleine maatregelen doorverwijzen naar de energieHulp (soort klussenbus).
Zij kunnen bij deze doelgroep gratis kleine maatregelen toepassen. Verder heeft de energiecoach ook een signalerende functie m.b.t. bijvoorbeeld tekenen van armoede.

Een introductie en kleine cursus wordt vooraf door Bint georganiseerd, en is natuurlijk kostenloos voor de energie coaches.

DUS: heb je zin om als energiecoach aan de slag te gaan, meld je dan hier aan.

De flyer geeft verdere basisinformatie.

afbeelding energiecoaches


Online-bijeenkomst Transitievisie Warmte 17 juni

Op donderdag 17 juni, om 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur, organiseert de Gemeente Sint-Michielsgestel een tweede online informatiebijeenkomst over de transitiekaart voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

Dit is een kaart waarop de meest voor de hand liggende duurzame warmteoplossingen zijn aangegeven. Op basis van deze kaart ontwikkelen we uiteindelijk een handelingsperspectief.

 

Stand van zaken

Op 23 februari organiseerde de gemeente samen met de gemeente Boxtel en Vught de eerste online informatiebijeenkomst over de Transitievisie warmte. Bij deze eerste bijeenkomst is met name gekeken welke alternatieve warmte oplossingen er zijn voor aardgas.

Deze bijeenkomst kunt u hier terug kijken: https://www.sint-michielsgestel.nl/duurzaam-sint-michielsgestel/wat-doet-de-gemeente-aan-duurzaamheid/aardgasvrij-sint-michielsgestel

Dit zijn de stappen die we de komende jaren in jouw wijk gaan zetten richting een aardgasvrij Sint-Michielsgestel.

De uitnodiging, het programma en het aanmeldformulier kunt u vinden op https://www.sint-michielsgestel.nl/wonen-en-leven/duurzaam-sint-michielsgestel/duurzaamheidsnieuws/online-inwonersavond-17-juni-transitievisie-warmte

U bent van harte welkom om mee te doen.