Afkoppelen Regenwater


Wanneer u interesse hebt voor de regenwater afkoppel actie kunt u zich via onderstaande knop aanmelden. Logo-regenwater-nuenlater - klein

Interesse

 

Voor meer informatie klik op onderstaande knop.

Meer info

 

Voor veelgestelde vragen klik op onderstaande knop.

FAQ

 

Voor (technische) tips klik op onderstaande knop.

Tips

 

Voor sedumdaken en subsidie (geen onderdeel van actie “Regenwater voor nu en later) klik op onderstaande knop.

Sedumdaken

 


 

Laatste Nieuws

Datum: 20 december 2022 (Gemeente Sint-Michielsgestel)

REGENWATER AFKOPPELEN IN DE ACHTERTUIN 

Gemeente en Met elkaar voor Mekaar zetten samenwerking voort

De gemeente Sint-Michielsgestel voert verschillende projecten uit om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De grootschalige rioolvervanging en de aanleg van watertuinen zijn hier voorbeelden van. Ook inwoners kunnen meehelpen en het regenwater rond hun woning afkoppelen van de riolering. De gemeente en de waterschappen ondersteunen dit met subsidie. Via burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar (MevM) kunnen inwoners zich hiervoor aanmelden.

Met elkaar voor Mekaar ontzorgt

Het burgerinitiatief wil inwoners ontzorgen en afkoppelen zo makkelijk mogelijk maken. Zij hebben verschillende oplossingen opgezet om regenwater in de tuin op te vangen. Wethouder Sam Goossens (duurzaamheid): “We zijn heel blij met deze samenwerking. De vrijwilligers van MevM weten waar ze het over hebben, je bent bij hen in goede handen.” Inwoners die willen deelnemen aan de actie, krijgen persoonlijk advies over de best passende oplossing om regenwater op te vangen in hun tuin. Na beoordeling van de offerte, kan het werk worden uitgevoerd door een ervaren hovenier.

4,5 miljoen liter water opgevangen

Afgelopen jaar hebben ruim 80 inwoners gebruik gemaakt van de regeling. Zo ook de heer Verploegen uit Berlicum, hij koppelde samen met MevM en de hovenier de regenpijpen achter in zijn tuin af. Het regenwater wordt nu opgevangen in zijn eigen tuin.
Bij ruim 80 woningen is ongeveer 5100 m2 aan dakoppervlak afgekoppeld. Bij een gemiddelde jaarlijkse regenneerslag komt dit neer op 4,5 miljoen liter water wat nu in de tuinen wordt opgevangen en niet door de riolering hoeft.

Informatiebijeenkomsten

Komend jaar richt het burgerinitiatief zich als eerste op Den Dungen. “Inwoners die in aanmerking komen om af te koppelen, krijgen begin volgend jaar een brief met meer informatie. Ook gaan we bijeenkomsten organiseren om deelnemers te werven,” laat Peter van den Heuvel van MevM weten. Ook de inwoners uit de andere kernen kunnen gewoon meedoen met de regeling. Op de website www.metelkaarvoormekaar.nl is meer informatie te vinden.


 

Datum: 12 november 2022 (BD Domien van der Meijden)

Dungense scholen gaan ook regenpijpen doorzagen

SINT-MICHIELSGESTEL – De club van Met elkaar voor Mekaar mag ook in 2023 rekenen op een flinke bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel voor het afkoppelen van regenwater bij particuliere woningen. Voor 2023 zit er weer 80.000 euro in de pot om mensen te helpen in de achtertuinen schoon regenwater op te vangen. Ook twee scholen gaan meedoen.

Hoveniers

,,Dat kwam voor een deel door corona. Dan is het wat lastiger om mensen goed te bereiken. Maar later bleken ook hoveniers, die worden ingeschakeld om voorzieningen aan te leggen, nog niet helemaal zijn ingespeeld op hoe we dit willen aanpakken. Dat is inmiddels wel goed geregeld.”

Wethouder Sam Goossens is blij dat ook in 2023 er weer geld in de boeken gaat om het afkoppelproject verder uit te voeren. ,,De geldpot was inmiddels op. Er zijn al ruim tachtig woningen afgekoppeld. En met het jaarlijkse bedrag in 2023, dat is 80.000 euro, kunnen we ongeveer 160 woningen afkoppelen van het riool. Voor de resterende tijd in 2022 is nog 20.000 euro beschikbaar.”

Hernieuwd

In het verleden werd afgesproken dat particulieren bij Met elkaar voor Mekaar kunnen aankloppen om een bijdrage te krijgen voor het afkoppelen. Maar het bleef ook mogelijk om via de gemeente een verzoek in te dienen. ,,De samenwerking met Met elkaar voor Mekaar is nu hernieuwd en uitgebreid. Voortaan gaan alle afkoppelverzoeken van inwoners via dit burgerinitatief.”

Voorkant woningen bij rioolprojecten

Wethouder Lianne van de Aa vult aan: ,,Met elkaar voor Mekaar doet de achterkanten van de woningen. Als gemeente hebben we natuurlijk ook grotere rioolprojecten. Denk aan wat we in Middelrode doen. Dan gaat het om de voorzijde van de woningen. We vragen dan of buurtbewoners mee willen doen als we toch met het riool aan de slag gaan. Dan regelen wij het afkoppelen van de daken aan de voorzijde.”

Elke druppel telt

Het afkoppelen van particuliere woningen past qua beleid helemaal bij de uitgangspunten van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Door de kurkdroge zomers van de afgelopen jaren, en soms de enorme hoosbuien en de veranderingen in het klimaat, pleiten ze om in droge perioden zoveel mogelijk water vast te houden. ‘Als elke druppel telt’ wordt dan ook ruimhartig door de waterschappen ondersteunt. Zij verdubbelen dan ook de bedragen die gemeenten inzetten voor zaken als dit afkoppelproject.

Basisscholen

In Den Dungen gaan de basisscholen Fonkel en de Wegwijzer ook deelnemen aan het project. Wanneer dat gebeurt is nu nog niet bekend. De subsidies voor het afkoppelen zijn bestemd voor verschillende systemen om water op te vangen. Dat kan door simpelweg de regenpijp door te zagen en water in regentonnen op te vangen voor watergebruik in de tuin. Maar het kan ook gebruikt worden voor ingewikkelder oplossingen zoals het plaatsen van infiltratiekratten in de bodem of andere drainage-systemen.

 


 

Datum: 22 november 2020 (BD Domien van der Meijden)

Regenwater voor nu en later: 130 huishoudens in Gestel hebben er zin in

SINT-MICHIELSGESTEL – Al 130 huishoudens in Sint-Michielsgestel staan te trappelen om hun regenpijpen van hun daken door te zagen en schoon regenwater op te vangen in de eigen tuin. Gestel heeft de moeilijke regels voor subsidie nu wat aangepast. Dus zagen maar!

Ze deden het even voorzichtig aan. Het burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar in Sint-Michielsgestel. Als proef werden bij tien huishoudens voorzieningen getroffen om de regenpijp van het dak af te koppelen en zo schoon regenwater vast te houden in de eigen tuin. 

130 huishoudens

Dan hoeft dat goede water niet via het riool naar de zuivering. Nu kan de actie, waarbij huizenbezitters tot 500 euro subsidie kunnen krijgen voor het afkoppelen, helemaal los. En 130 gezinnen hebben zich al gemeld om mee te doen.

Op zoek naar verbeteringen

Wethouder Bart van de Hulsbeek vertelt dat de eerste versie om subsidie aan te vragen nogal moeilijk in elkaar stak. ,,Bij tien woningen in de aanvraag helemaal doorlopen. Daarbij hebben we vooral gekeken naar verbeterpunten in het proces. En op basis van deze proef zijn er aanpassingen gedaan. Ik ben blij met die aanpassingen, alhoewel de subsidieaanvraag nogal technisch blijft. Je wilt regenwater duurzaam gebruiken, maar tegelijkertijd geen wateroverlast voor de buurt veroorzaken. Dat water moet je goed bergen. Dus moet je spelregels afspreken. Die hebben we nu zo eenvoudig en helder mogelijk op papier gezet.”

In eigen tuin opvangen

De regeling die nu geldt, is voor huishoudens die via hun dak (regenpijp) zijn aangesloten op het gemengde riool. Voor het afkoppelen van een minimaal vastgesteld dakoppervlak, kunnen ze een subsidie van 500 euro ontvangen. En al het afgekoppelde regenwater moet in de eigen tuin worden opgevangen. Dat is te gebruiken voor het sproeien van de planten en de tuin. Sommigen gebruiken het ook als grijs spoelwater voor de wc. Daar zijn systemen voor op de markt.

Waterschappen doen mee

Peter van den Heuvel van Met elkaar voor Mekaar heeft ondertussen nog een extra succes geboekt met het burgerinitiatief in Gestel. ,,We hebben contact gezocht met de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Zij zijn bereid om ook een subsidiebedrag ter beschikking te stellen aan huishoudens die meedoen met ons project ‘Regenwater voor nu en later.’ Daardoor ontstaan er nog meer mogelijkheden.”


 

Datum: 5 november 2020 (Sint Michielsgestel)

Regenwater voor nu en later

MevM na pilot aan de slag met actie afkoppelen regenwater
In juni startte Met elkaar voor Mekaar (MevM) samen met de gemeente een pilot van het afkoppelproject om regenwater te laten infiltreren in particuliere tuinen. Inwoners kunnen gebruik maken van de afkoppelregeling en krijgen van de gemeente onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming van 500 euro. Bij tien woningen is de aanvraag doorlopen. Daarbij is gekeken naar mogelijke verbeterpunten in het proces. Op basis van de bevindingen in de pilot is de gemeentelijke uitvoeringsregeling op een aantal punten aangepast. MevM kan nu aan de slag met de actie ‘Regenwater voor nu en later’. Al 130 inwoners hebben zich hiervoor aangemeld.

Aanvraag en verantwoording is vereenvoudigd

Naar aanleiding van de pilot is het eenvoudiger gemaakt wat er aangeleverd moet worden bij de aanvraag en verantwoording. Wethouder Bart van de Hulsbeek is blij met de aanpassingen, maar erkent dat het een vrij technisch verhaal blijft: “Je wil regenwater goed en duurzaam gebruiken, maar tegelijk ook ervoor zorgen dat er geen wateroverlast ontstaat doordat het water niet goed geborgen wordt. Je ontkomt dus niet aan een aantal voorwaarden, die we uiteraard zo eenvoudig en duidelijk mogelijk hebben beschreven.”

Regenwater opvangen in eigen tuin: Regenwater voor nu en later

De regeling is bedoeld voor inwoners die aangesloten zijn op een gemengd riool. Via de afkoppelregeling is het mogelijk om een vergoeding van 500 euro te ontvangen, als inwoners hun regenpijp afkoppelen van het riool. De waterberging, waar het regenwater blijft, moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er onder andere een minimale dakoppervlakte afgekoppeld worden en moet al het water op eigen terrein worden opgevangen. Inwoners die via MevM meedoen aan de afkoppelregeling, voldoen aan al deze voorwaarden.
De vrijwilligers van Met elkaar voor Mekaar hebben met hun actie ‘Regenwater voor nu en later’ weer extra voordelen weten te bereiken. Deze voordelen komen volledig ter beschikking van inwoners. Peter van den Heuvel van MevM: “We hebben als MevM ook de waterschappen Aa en Maas en De Dommel bereid gevonden subsidie te geven aan inwoners die afkoppelen en hun water in de tuin laten lopen. Als inwoners aansluiten bij de actie van MevM kan de vergoeding van de gemeente daardoor verdubbeld worden.”

Interesse of meer informatie?

Heb je ook interesse, of wil je meer informatie over het afkoppelen van regenwater? Kijk dan op www.metelkaarvoormekaar.nl of op www.sint-michielsgestel.nl/duurzaam-sint-michielsgestel.

Datum: 14 augustus 2020 (Facebook Gemeente Sint Michielsgestel)

Samen gaan we droogte en wateroverlast tegen 💪. Door veranderingen in het klimaat zijn er steeds vaker lange droge periodes ☀️. Maar er valt ook in korte tijd veel regen 🌧️. Het meeste regenwater verdwijnt in de riolering. Dat is niet alleen zonde van het schone regenwater, maar ons riool raakt bij hevige regenval ook overbelast . Daarom proberen we het regenwater (langer) vast te houden in het gebied. Bijvoorbeeld door gescheiden riolering en watertuinen aan te leggen. Het burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar wil mensen ontzorgen en het afkoppelen zo makkelijk mogelijk maken. Ook jij kunt ervoor zorgen dat regenwater beter in de bodem wordt opgenomen. 💡 Wij stellen een stimuleringsbijdrage van 500 euro beschikbaar als je rond jouw woning het regenwater afkoppelt van de riolering. Interesse? Neem contact op met Met elkaar voor Mekaar via http://www.metelkaarvoormekaar.nl/ of direct met ons. Meer info ⤵️ https://www.sint-michielsgestel.nl/nieuws/regenwater-afkoppelen-om-droogte-en-wateroverlast-tegen-te-gaan


Datum: 11 augustus 2020 (Sint Michielsgestel)

Regenwater afkoppelen om droogte en wateroverlast tegen te gaan

Vanaf 12 oktober vinden er in Nederland vier weken lang activiteiten plaats in het kader van de Nationale Klimaatweken. Het doel hiervan is om nóg meer organisaties te helpen zich in te zetten voor een beter klimaat.

Afkoppelen van regenwater

Door veranderingen in het klimaat zijn er steeds vaker lange droge periodes. Maar er valt ook in korte tijd veel regen. Het meeste regenwater verdwijnt in de riolering. Dat is niet alleen zonde van het schone regenwater, maar ons riool raakt bij hevige regenval ook overbelast. Daarom proberen we het regenwater (langer) vast te houden in het gebied. Bijvoorbeeld door gescheiden riolering en watertuinen aan te leggen.

Het burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar wil mensen ontzorgen en het afkoppelen zo makkelijk mogelijk maken. Samen met de gemeente hebben zij een aantal oplossingen opgezet om regenwater in jouw tuin op te vangen. Zij maken gebruik van de bijdragen van de gemeente en het waterschap.

Vang zelf regenwater op

Ook jij kunt ervoor zorgen dat regenwater beter in de bodem wordt opgenomen. De gemeente stelt een stimuleringsbijdrage van 500 euro beschikbaar als je rond jouw woning het regenwater afkoppelt van de riolering. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij Met elkaar voor Mekaar via www.metelkaarvoormekaar.nl of direct bij de gemeente.

Meer informatie

Op onze speciale pagina over duurzaamheid staat informatie over wat je kunt doen aan duurzaamheid en hoe onder meer de gemeente hierin ondersteunt. Werk jij of jouw organisatie aan een duurzaam initiatief en wil je dat graag delen? Stuur dan een mailtje naar: duurzaamheid@sint-michielsgestel.nl. Lees meer informatie over de Nationale Klimaatweken.


Datum: 30 juni 2020 (Sint Michielsgestel)

Uitvoeringsregeling

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sint-Michielsgestel heeft de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater gepubliceerd die op 1 juli 2020 in werking treedt

Klik hier voor de webversie en hier voor de pdf versie.


Datum: 12 juni 2020 (Sint Michielsgestel)

GEMEENTE EN MET ELKAAR VOOR MEKAAR STARTEN PILOT

Eerste regenpijpen worden afgekoppeld van het riool

In de komende weken worden de regenpijpen van een aantal woningen afgekoppeld van het riool. Burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar en de gemeente Sint-Michielsgestel willen tijdens deze pilot een aantal technische aspecten aan het afkoppelen in de praktijk testen. De pilot is een voorproefje op de samenwerking tussen de twee partijen om bij zoveel mogelijk woningen in de gemeente de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool.

Vanaf 1 juli kunnen ook nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij Met elkaar voor Mekaar (www.metelkaarvoormekaar.nl) of direct bij de gemeente.

Leren van de praktijk

Wethouder Bart van de Hulsbeek: “De pilot gebruiken we om een aantal technische vragen te onderzoeken.” Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal kubieke meter waterberging dat in de praktijk nodig en mogelijk is en welke informatie op welk moment vastgelegd kan en moet worden. “Met alles wat we tijdens het afkoppelen van de eerste woningen in de praktijk tegenkomen, kunnen we de uitvoeringsregeling eventueel verbeteren,” aldus de wethouder.

Uitvoeringsregeling

De uitvoeringsregeling wordt uiterlijk 1 juli 2020 gepubliceerd. De regeling bestaat uit een tegemoetkoming van 500 euro wanneer, onder bepaalde voorwaarden, de regenwaterafvoer afgekoppeld wordt van de riolering. In de pilot onderzoeken gemeente en het burgerinitiatief hoe plaatselijke hoveniers bij de uitvoering betrokken kunnen worden, maar ook hoe handige doe-het-zelvers zelf aan de slag kunnen.

Regenwater langer vasthouden

Door veranderingen in het klimaat zijn er steeds vaker lange droge periodes. Maar er valt ook in korte tijd veel meer regen. Het meeste regenwater rondom woningen verdwijnt nu nog in de riolering. Dat is niet alleen zonde van het schone regenwater, maar ons riool raakt bij hevige regenval ook overbelast. Hierdoor ontstaat wateroverlast. Bovendien moeten onze waterzuiveringsinstallaties al dit schone water verwerken wat hogere kosten met zich meebrengt. Daarom willen we het regenwater (langer) vast te houden in het gebied. Een van de manieren om dat te doen, is de regenpijp ‘af te koppelen’ van het riool en het water in de tuin op te vangen.


Datum: 9 april 2020 (BD Domien van der Meijden)

Kostbaar regenwater blijft straks in Gestel met plan Met elkaar voor Mekaar

SINT-MICHIELSGESTEL – Ondanks de coronacrisis wil het bewonersinitiatief Met elkaar voor Mekaar in Sint-Michielsgestel zich tijdens de coronacrisis niet helemaal laten afremmen om flink wat regenpijpen van daken van woningen af te koppelen van het riool.

Met elkaar voor Mekaar wil nu niet stilstaan. Het Gestelse bewonersinitiatief werpt zich onder meer op voor duurzaamheid. Zo werden al acties gehouden voor zonnepanelen op daken, spouwmuurisolatie en nu dus een actie om regenpijpen door te zagen en schoon regenwater niet het riool in te sturen.

Geen bewonersavonden

Met deze laatste actie is Met elkaar voor Mekaar nu bezig om allerlei afspraken te maken. Tobias Renner van het bewonersinitiatief: ,,We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Zij willen 40.000 euro beschikbaar stellen voor de eerste tachtig woningen die we afkoppelen. Natuurlijk kunnen we door het coronavirus geen bewonersbijeenkomsten houden. Maar we willen ons ook niet helemaal af laten remmen door deze situatie.”

Hoveniers

Daarom wordt er al wat voorbereidend werk gedaan. ,,We spreken met hoveniers die straks de werkzaamheden bij de woningen kunnen doen. We stellen een aantal oplossingen samen waaruit bewoners straks kunnen kiezen. Dat gaat van heel eenvoudige oplossingen met een regenton met een overloopfunctie, tot veel ingewikkelder zaken zoals het in de grond plaatsen van infiltratiekratjes die het regenwater op kunnen vangen en het langzaam in de bodem laten wegsijpelen.”

Grondwater

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de wetenschap in huis in welke gebieden het beste regenpijpen kunnen worden afgekoppeld. Er zijn namelijk ook gebieden waar dat niet wenselijk is. ,,Zo bepalen we samen op welke plekken in Middelrode, Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Gemonde zaken kunnen worden uitgevoerd en waar juist niet vanwege hogere grondwaterstanden.”

Tobias Renner hoopt op een later tijdstip met de leden van Met elkaar voor Mekaar toch nog bewonersavonden te kunnen houden. ,,Als de omstandigheden dat toelaten. Met de gemeente is afgesproken dat bewoners niet zelf bij de gemeente aankloppen, maar dat alle aanvragen zoveel mogelijk via ons lopen. Dan kunnen we zoveel mogelijk bewoners tegen een goede prijs vooruit helpen.”


Datum: 30 januari 2020 (de Brug Wim Poels)

AfkoppelenGaatDoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum: 30 januari 2020 (de Brug Wim Poels)

AfkoppelingsSubsidie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum: 21 december 2019 (Brabants Dagblad Domien van der Meijden)

Niet zomaar 100.000 euro op bankrekening zetten van Met elkaar voor Mekaar voor afkoppelen regenwater

SINT-MICHIELSGESTEL – Het burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar krijgt niet zomaar een ton op de rekening bijgeschreven om het project van regenwater afkoppelen bij 300 huizen uit te voeren. D66 en CDA willen dat de gemeente Sint-Michielsgestel de regie houdt op dit waterproject.

De politieke partijen in Sint-Michielsgestel zijn weliswaar enthousiast over het burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar om in de hele gemeente bij ongeveer 300 woningen regenpijpen in achtertuinen door te zagen en zo schoon regenwater uit het riool te houden.

Gemeente moet regie houden

Ook hebben ze geen probleem met het feit dat daarvoor 500 euro per woning wordt ingezet vanuit een speciaal gemeentepotje. ,,Maar ik vind wel dat de gemeente uiteindelijk de regie moet hebben op die plannen en Voor elkaar met Elkaar niet zomaar een ton moet geven”, zegt Roel Bouwman van D66.

Klimaat­plan­nen zijn prima, maar dat moet je niet bij een partij neerleggen
Roel Bouwman, D66

,,Klimaatplannen zijn prima. En ik lees in het nieuwe rioleringsplan van de gemeente dat er ook meer peilbuizen komen. Ook goed. Dan kun je de grondwaterstand in de gemeente beter meten. Dat geeft goede inzichten. Maar wij willen ook dat particulieren, die niet met een gezamenlijk plan van Voor elkaar met Elkaar mee willen doen, ook zelf wat kunnen ondernemen met die 500 euro. Je moet het niet bij één partij laten om regenwater af te koppelen.”

Ook CDA heeft mitsen en maren

Ook CDA vindt dat Met elkaar voor Mekaar niet een carte blanche moet krijgen. Kirk den Otter: ,,De gemeente moet wél de regie houden. Als huishoudens zelf wat willen, moet dat onder allerlei afgesproken voorwaarden kunnen.”

Er komen nog heldere afspraken op papier te staan
Bart van de Hulsbeek, Wethouder Sint-Michielsgestel

Wethouder Bart van de Hulsbeek (VVD) kan de mitsen en maren van CDA en D66 alleen maar onderschrijven. ,,Natuurlijk geven we Met elkaar voor Mekaar niet zomaar een ton in handen. Er komen duidelijke voorwaarden op papier staan. En we hanteren het principe 500 euro per woning. Dat staat vast. De rest wordt nog verder uitgewerkt met duidelijke voorwaarden. Toch zijn we heel blij dat dit burgerinitiatief hiermee aan de slag gaat.”

Reacties op rioolrecht

Bij de behandeling van het rioolplan voor de komende jaren, bracht de gemeenteraad ook het tarief voor het rioolrecht ter sprake. Dat bedrag staat nu op 162 euro tot 2024. Daarna komt er een verhoging van dat tarief. Indachtig het hele hoge afvalstoffentarief van volgend jaar dat negentig euro omhoog gaat, ontlokte dat rioolrecht dat een paar jaar hetzelfde blijft enkele politieke reacties. Hans Deckers (PPA): ,,Waarom schroef je dat tarief niet elke jaar een klein beetje op, zodat je in 2025 niet ineens meer hoeft te vragen.”

Samenhang bij rioolplannen

Deckers vindt ook dat Gestel met haar rioolplannen in de toekomst veel meer zaken aan het vernieuwen van het riool moet koppelen. ,,Laat werk aan onze infrastructuur samenvallen.” Die gedachte heeft wethouder Bart van de Hulsbeek al goed tussen de oren zitten. ,,Dat doen we nu in Middelrode al. We pakken met het riool daar meteen de weg aan, combineren dat met een 30-kilometer-inrichting en denken meteen na over bomen en andere zaken.”


 

Datum: 18 december 2019 (Brabants Dagblad Domien van der Meijden)

Schoon regenwater voortaan in de achtertuin laten lopen: in Gestel wordt daar aan gewerkt

SINT-MICHIELSGESTEL – Met elkaar voor Mekaar kreeg eerder al honderden gezinnen in de gemeente Sint-Michielsgestel in beweging om spouwmuren te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. Nu gaat het burgerinitiatief daken afkoppelen van het riool.

Flink fonds van 100.000 euro ter ondersteuning

Om dit project handen en voeten te geven heeft Met elkaar voor Mekaar een waterteam samengesteld met deskundigen als Francis van Zandbrink, Mirja Kits, Peter van den Heuvel, Tobias Renner, Harold Soffner en René van der Burgt. ,,We werken nu de plannen verder uit, zodat we in het voorjaar van 2020 aan de slag kunnen met voorlichting en acties.”

,,De gemeente Sint-Michielsgestel is bereid een fonds van 100.000 euro in te zetten. Als wij het voor elkaar krijgen om ons doel te halen, dat is 300 woningen afkoppelen van het riool, dan scheelt dat immers flinke investeringen die Gestel moet doen voor extra capaciteit bij rioolplannen”, vertelt René van der Burgt van Met elkaar voor Mekaar.

Al 2110 zonnepanelen op daken gelegd

Infiltratiekratten kun je ondergronds bouwen. Daarin wordt regenwater opgevangen. © Domien van der Meijden

Infiltratiekratten kun je ondergronds bouwen. Daarin wordt regenwater opgevangen. © Domien van der Meijden

Al 2110 zonnepanelen gelegd in Sint-Michielsgestel. © ANP

Al 2110 zonnepanelen gelegd in Sint-Michielsgestel. © ANP

Het is volgens Van der Burgt wel essentieel dat er dit keer een ‘persoonlijke subsidie’ aan de plannen ten grondslag ligt. ,,Een paar jaar terug hebben we de actie met zonnepanelen gedaan. Daar hebben 144 gezinnen aan deelgenomen. Ze legden samen 2110 panelen op hun daken en dat levert nu 470.000 kilowatt-uur per jaar op. Een slordige investering van ongeveer een miljoen euro. Maar dat levert die gezinnen ook flinke besparingen op.”

Dat deed Met elkaar voor Mekaar ook met de actie rond spouwmuurisolatie. ,,In 2017 deden 279 huishoudens mee, een jaar later nog eens 139. Samen hebben ze 36.000 vierkante meter spouwmuren laten isoleren. Dat scheelt hen samen 324.000 kubieke meter gas stoken per jaar. Een slordige 575 ton CO2-uitstoot minder. Maar ook in dit geval heeft elk huishouden daar financieel voordeel bij. Bij onze waterplannen zijn geen besparingen te halen, dus moet je mensen overtuigen van ‘een goede daad doen’ voor de natuur en zichzelf. Daarom hebben we bij deze actie wel wat subsidiepotjes nodig.”

Er zouden meer peilbuizen moeten komen om de grondwaterstand in de gaten te houden. © Willem De Volder

Er zouden meer peilbuizen moeten komen om de grondwaterstand in de gaten te houden. © Willem De Volder

De actie met schoon regenwater afkoppelen van het riool bestaat straks uit maatwerk per woning. ,,We koppelen in principe de achterzijden van woningen af en hier en daar ook de zijkanten. De voorzijden van de woningen blijven op het riool lozen. Het betekent bij het ene huis wat stenen uit de tuin en groen erin waar je water kunt bergen uit de ‘afgezaagde’ regenpijp. Soms komt er een mini-wadi of klein vijvertje om water in te bergen. Soms is een regenton wellicht al voldoende. In andere gevallen, met grotere daken, zijn misschien infiltratiekratjes in de bodem nodig.”

Van der Burgt wil met het waterteam nauwe samenwerking met de twee waterschappen Aa en Maas en De Dommel die allebei in de gemeente actief zijn. ,,We willen natuurlijk weten op welke plekken het afkoppelen goed is voor de natuur en waar het heel slecht uitkomt vanwege bijvoorbeeld te hoge grondwaterstand in de wijk. Zij willen ook meer peilbuizen plaatsen om de grondwaterstand beter in de gaten te houden. Dat kan mooi samenvallen.”

 

Lokale hoveniers inzetten bij afkoppelen regenwater

Maar ook met Streekfonds Het Groene Woud wil het waterteam samenwerken. ,,Zij lopen warm voor zulke natuuracties en kennen soms plansubsidies toe. We benaderen, als straks de plannen concreter zijn, een aantal hoveniers en groenbedrijven die zulke klussen kunnen doen in Middelrode, Berlicum, Den Dungen, Gestel en Gemonde. Zo willen we zoveel mogelijke lokale bedrijven lokaal inzetten voor het werk.”

Doel is voorlopig 300 woningen afkoppelen

Uiteindelijk wil Met elkaar voor Mekaar 300 woningen afkoppelen. ,,Dan lever je al een mooie bijdrage aan het voorkomen van verdroging in hete zomermaanden. Maar ook kun je zo beter wateroverlast en ondergelopen straten voorkomen bij hoosbuien. Immers hou je schoon regenwater uit het riool dat je anders opvangt. En het zal zeker ook voor de biodiversiteit gevolgen hebben als we een flink aantal daken afkoppelen.”


Datum: December 2019

Het waterteam van MevM is gestart met een nieuwe actie: Afkoppelen van Regenwater.

We zoeken mensen die mee willen helpen, bijvoorbeeld als waterambassadeur.
Meer informatie volgt zo snel mogelijk.
Maar u kunt nu al contact met het waterteam opnemen of je interesse kenbaar maken via het formulier, zie boven aan deze pagina.