mercuriusplein


Overleg werkgroep Mercuriusplein-gemeente St. Michielsgestel

De werkgroep Mercuriusplein heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een ontwikkelingsvisie rondom de herinrichting van het Mercuriusplein.  Op donderdag 16 juli a.s. zullen we dit Plan van Aanpak doorspreken met wethouder Mathijssen en de projectambtenaar. Afhankelijk van de uitkomsten van dat gesperk zal de werkgroep een besluit nemen hoe verder te gaan.