Maandelijkse archieven: december 2014


AED in de de wijk Hazenakkers

Op maandag 22 december is in de wijk Hazenakkers een AED geplaatst.Het is een initiatief van de werkgroep buurthulp die onder de vlag van Met elkaar voor Mekaar zaken realiseert waar de hele wijk belang bij heeft. Het geld voor de aanschaf van de AED is opgehaald bij alle bewoners van de Hazenakkers en de aangrenzende wijk. Verder heeft basisschool de Bolster en Kindcentrum ‘t Kasteeltje een bedrag beschikbaar gesteld. We willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven hartelijk danken!aed_pictogram


Mercuriusplein: verslag en presentatie van 8 november gereed!

De initiatiefnemers Mercuriusplein hebben de wensen/ideeën en opmerkingen van de burgers die op 8 november met hen in gesprek zijn gegaan verzameld en opgetekend in een verslag. Daarnaast hebben we een mooie presentatie gemaakt over hoe een dorpsplein er uit kan zien. Wilt u meer lezen klik dan hier.  We sturen het verslag ook naar de stedenbouwkundige, de gemeenteraad, de projectleider van de gemeente en de pers.We willen iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage heeft geleverd.

omslag definitief