aed_pictogram

AED in de de wijk Hazenakkers


Op maandag 22 december is in de wijk Hazenakkers een AED geplaatst.Het is een initiatief van de werkgroep buurthulp die onder de vlag van Met elkaar voor Mekaar zaken realiseert waar de hele wijk belang bij heeft. Het geld voor de aanschaf van de AED is opgehaald bij alle bewoners van de Hazenakkers en de aangrenzende wijk. Verder heeft basisschool de Bolster en Kindcentrum ‘t Kasteeltje een bedrag beschikbaar gesteld. We willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven hartelijk danken!aed_pictogram