Maandelijkse archieven: april 2016


Dorpstafel Den Dungen start met inwonersenquete

Als voorbereiding op de daadwerkelijke start van De Dorpstafel Den Dungen willen de initiatiefnemers graag weten hoe inwoners van Den Dungen denken over een aantal aspecten rondom leefbaarheid. Met deze vragenlijst wil de Dorpstafel wensen, behoeften en eigen aanbod t.a.v. de leefbaarheid in het dorp in beeld brengen, met als doel hierop te kunnen inspelen en vraag & aanbod hiervan op elkaar af te stemmen.

Om de enquête in te vullen klik op onderstaande button. Bedankt, initiatiefnemers Dorpstafel den Dungen