2013-09-16-zorg-voor-mekaar-22

Inspiratieavond Energie voor Zorg


Tijdens de eerste publieksavond in mei , werd tijdens de inventarisatie onder de aanwezige burgers duidelijk dat mensen naast energie ook nadenken over de zorg vraag.

Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes en thema’s rondom Zorg, willen we op deze inspiratie avond veel belangstellenden uitnodigen om mee te denken en input te geven.

de_brug

De uitnodiging die verstuurd is naar velen betrokkenen luidde als volgt;

De vanzelfsprekendheid van vroeger, dat mensen voor hun buren en familie zorgden of elkaar hielpen bij klussen, is er niet meer. De jongeren en de volwassenen hebben het druk. De kinderen wonen niet meer in de buurt, maar zijn verhuisd vanwege studie en baan. Vaak kennen we onze buren nog maar amper. Nieuwe sociale netwerken kunnen onze dorpen vitaler maken. Met elkaar zouden we het voor mekaar moeten kunnen krijgen. Kwestie van communiceren en organiseren. Het verbinden van vraag en aanbod op allerlei gebied van zorg tot burenhulp, van kennis tot kluswerk, van overtollige spullen tot buurtauto .

Met elkaar voor mekaar, een platform opgericht door en voor de burgers van Sint Michielsgestel, heeft er een belangrijk initiatief bij gekregen. Naast Zorgen voor Energie is een groep gestart met Energie voor Zorg. Wij willen kijken welke ideeën er leven en waar behoefte is aan het (gaan) zorgen voor elkaar. Ook hier is de onderliggende kracht om samen iets te gaan realiseren, wat je als individu maar moeilijk van de grond krijgt en waar tegelijkertijd iedereen belang bij heeft.

Dus u wordt, als inwoner van Sint Michielsgestel uitgenodigd, om op maandag 16 september met elkaar te inventariseren waar behoeftes liggen en waar kansen zijn. Zet deze datum reeds vast in uw agenda.

 

Op deze avond met 70 deelnemers, is middels een brainstorm sessie getracht te achterhalen op welke gebieden behoeftes zijn binnen de gemeenschap.

2013-09-16-zorg-voor-mekaar-04 2013-09-16-zorg-voor-mekaar-12 2013-09-16-zorg-voor-mekaar-32 2013-09-16-zorg-voor-mekaar-22