Gemeenteraad stelt toetsingskader Burgerinitiatieven vast

Vandaag, 14 sept. 2017, stelt de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel het Democratisch toetsingskader Sint-Michielsgestel geeft ruimte aan bewonersinitiatieven! vast.

Hierin worden en aantal kaders en spelregels vastgesteld waaraan een burgerinitiatief dient te voldoen.
Meer info vindt op de website van de gemeente Sint-Michielsgestel

Het raadsvoorstel is hier te lezen.


Bijeenkomst verkeerssituatie Hoogstraat 7 sept. a.s.

Twee politieke partijen, CDA en VVD, organiseren op 7 sept. as. een bijeenkomst voor inwoners over de verkeersveiligheid in de Hoogstraat in Berlicum. Samen met bewoners wil men in eerste instantie inventariseren wat er mis is met verkeersveiligheid en verkeersdrukte. 

Dus inwoners van Berlicum/Middelrode laat je stem horen.

Waar: Gouden Leeuw, Hoogstraat 64
Datum: donderdag 7 september
Zaal open: 19.30
Start: 20 uur

Die goede oude tijd: Hoogstraat ter hoogte van De Gouden Leeuw


Buurtcirkels halen kwetsbare wijkbewoners uit het zorgsysteem

Het fenomeen Buurtcirkels is uit New York en Londen overgewaaid naar Nederland. Hierbij vormen acht tot twaalf kwetsbare buurtbewoners een sociaal netwerk waarbij ze elkaar ondersteunen. Wijkteams verwijzen direct of indirect wijkbewoners door die hier mogelijk bij gebaat zijn.

 

Mer info? Klik hier.


OnzeDorpstafel in Middelrode: 1 september 2017

Ook in Middelrode is inmiddels OnzeDorpstafel gestart (de 5e in onze gemeente). Elke eerste vrijdag van de maand van 10-12 uur in de Moerkoal. U bent welkom.

Volgende bijeenkomst: 1 september