Buurtcirkels halen kwetsbare wijkbewoners uit het zorgsysteem

Het fenomeen Buurtcirkels is uit New York en Londen overgewaaid naar Nederland. Hierbij vormen acht tot twaalf kwetsbare buurtbewoners een sociaal netwerk waarbij ze elkaar ondersteunen. Wijkteams verwijzen direct of indirect wijkbewoners door die hier mogelijk bij gebaat zijn.

 

Mer info? Klik hier.


MevM uitgebreid geïnterviewd in BrabantKennis

Drie mensen die nauw betrokken zijn/waren bij MevM, zijn uitgebreid geïnterviewd door BrabantKennis en deze interviews zijn verwerkt in de publicatie  Verschil en Gelijkheid – Perspectief van Brabanders- Brabant Kennis, mei 2017. Het betreft Remco Schouten, Karin Brouwers en René Albers.

Wilt u de publicatie inzien/lezen klik dan hier.

verschil en gelijkheid


Resultaat zonnepanelenactie MevM per jaar: 470.480 kWh en 329,3 ton Co2

Op 3 april j.l heeft het energieteam de resultaten van 3 zonnepanelenacties van MevM geëvalueerd. We kunnen spreken van een groot succes.

Enkele cijfers:

  • Aantal opdrachten: 142
  • Aantal zonnepanelen: 2110
  • Jaarlijkse energie besparing in KWh: 470.480 kWh
  • Jaarlijkse energie besparing in ton CO2: 329,6 ton

Daarnaast is met de leverancier een korting afgesproken. Totaal is daarvan ruim 3 .930 euro naar goede doelen in de gemeente gegaan.

Al met al een prachtig resultaat.

Een samenvatting van alle resultaten is hier te downloaden.

Zonnepaneel blauw