publieksavond

Publieksavond Met elkaar voor Mekaar in Den Durpsherd


Publieks avond 9 oktober in Den Durpsherd.

Een goed bezochte avond waarbij de sprekers van de verschillende werkgroepen inzicht geven over de vorm en richting. Middels een markt konden de aanwezigen in gesprek treden met de leden van MEVM. Verschillende aanwezigen verbonden zich aan MEVM door zich als aspirant lid op te geven. We zijn er blij mee!

publieksavond

Update werkgroepen

Vanaf 9 oktober is het hard gegaan. Naast de werkgroepen Energie besparen en Energie opwekken Zon zijn van start gegaan de werkgroepen Materiaal en Diensten, Jongeren voor Mekaar en Burenhulp. Ongeveer 40 mensen zijn actief. En iedere week ontmoet een werkgroep elkaar ergens in Sint-Michielsgestel aan een huistafel . In  deze nieuwsbrief een  verslag van deze werkgroepen.

 

Materiaal en Diensten

De werkgroep is nu drie maal bij elkaar geweest. Vanaf begin waren er verschillende interesses waarlangs zich kleine groepjes hebben gevormd. De kunst nu is elkaars passie/initiatief te respecteren en toch gezamenlijk tot concrete activiteiten te komen.  De volgende activiteiten zijn opgestart.

De ruilwinkel.
Doel is aanbod en vraag van diensten & goederen bij elkaar te  brengen (digitaal en fysiek) in een winkel/ontmoetingsruimte. Daarbij is de winkel/ontmoetingsruimte geen doel op zich, maar een middel om burgers in contact te brengen met elkaar (elkaar ontmoeten). Ruil kan plaats vinden d.m.v. bv nixen of andere diensten. We zijn nu in de fase dat we op kleine schaal gaan starten . Daarvoor zijn we op zoek naar  een geschikte ruimte. Trekkers zijn: Maud Jansson, Monique van Os, Marjorie van den Heuvel en Anne Loeffen.
Zorg in de 0de lijn.
Een aantal mensen onderzoekt welke nieuwe initiatieven ontstaan, hoe die functioneren en wat wij daar mee kunnen. Bijvoorbeeld zorgcoöperaties. Trekkers: Jan Maarten Lips en Ger-Jan Bomer.
Inventarisatie van aanbod in de gemeente en daarbuiten van nieuwe diensten- en ruilsystemen.  Dat kan zowel een repaircafé als een website zijn. Trekkers  zijn John de Groot, Ton de Looijer  en René Albers.
Buurtpreventie.
Wat kunnen we als buurt zelf doen om deze veiliger en prettige te maken. Een eerste overleg met politie en gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden. In 2014 gaan we kijken hoe we hier meer mensen bij kunnen betrekken, ook via wijk- en buurtverenigingen. Trekker: Marianne Roelofs.

Jongeren voor mekaar

Voor deze werkgroep was de ontmoetingsavond op 1 november een hoogtepunt. Jongeren met een beperking en jongeren zonder, hebben met elkaar nagedacht wat zij nodig hebben in Berlicum (Gestel) en hoe dat dan te realiseren. De realiteit van de avond was dat het een ontmoeting werd tussen jongeren die een gelijke behoefte hebben.
De werkgroep (Karin Brouwers, Colinda Scheepstra, Rene Suikers, Marleen Nelissen, Jaqueline Lips, Miranda vd Hoek)probeert nu vanuit een faciliterende rol, met deze avond als basis, de jongeren met elkaar dingen te laten ondernemen. Om het contact te onderhouden hebben deze jongeren een eigen facebookgroep ingericht: “Jongeren Met elkaar voor Mekaar”. Op dit moment worden 2 ideeën verder vorm gegeven. Jongeren gaan met elkaar zwemmen en jongeren kijken film. De werkgroep helpt, maar het organiseren gebeurt vanuit de jongeren zelf.
Met deze ontmoetingen kan ook gekeken worden hoe een grote droom (uitgesproken op 1 nov.) verwezenlijkt kan worden: een eigen (op te bouwen en te beheren) honk. De werkgroep legt hiervoor ook de contacten met Partis Jongerenwerk.Een eerste gezamelijke activiteit wordt opgestart en de groep jongeren heeft een eigen facebook pagina. Dus ook alleen voor jongeren!

https://www.facebook.com/groups/jongerenmetelkaarvoormekaar/

Burenhulp

De werkgroep Burenhulp is echt een club van doen, uitproberen en ondernemen. Het 1e overleg was kennismaken en wat mag en wat kan. Het 2e overleg na 3 weken was er een van verslag van veel actie. Begin deze maand was van deze actie al veel in daden omgezet en wordt met wisselende ideeën voortvarend 2014 ingezet.

De basis van alle acties is elkaar in de buurt / wijk / straat leren kennen. Met als doelstelling uiteindelijk sneller achter een hulpvraag te komen. Iedereen wil best iets doen voor de ander, maar weet lang niet altijd dat hulp welkom is. Het is gewoon lastig (op tijd) vragen en het is lastig aanbieden. De volgende concrete activiteiten gaan plaats vinden:
Wijk Hazenakkers (kern St. Michielsgestel):
er is een werkgroep (de werkgroep Hazenakkers) geformeerd van 5 mensen. Na een aantal bijeenkomsten met elkaar is besloten, om zichzelf en MevM, via een persoonlijk bezorgde brief (240 huishoudens) te introduceren. De bewoners worden zo voorbereid op een bijeenkomst begin 2014 waarin de behoeftes van de bewoners van de Hazenakkers worden gepeild en met elkaar gedeeld. Trekkers: Lenie Schoones en José Vermeijs.
Wijk De Onderstal (kern Berlicum):
een aantal buurtgenoten organiseert als sluiting van het voorbije jaar en start van het nieuwe, een oliebollenhappening voor en met de wijk. Een eerste ontmoeting waarin kennis gemaakt kan worden met MevM. Dit als basis om in 2014 op voort te borduren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de actieve buurtvereniging De Onderstal. Met elkaar zorgen we ervoor dat op 31 december van 15.30-17.30uur een mobiele herberg ingericht is om het jaar af te sluiten met glühwein, warme chocomel en oliebollen. Trekkers: Liesbeth Beekveld en Hella Bosch.
De straat (Bunzinghage) van trekker Jet Houben:
Henriette Houben vertelt: In onze straat zijn we (een werkgroepje van 3 personen) van plan om iedereen een nieuwjaarswens te sturen met mooie kindertekeningen erop (zo ook de kinderen erbij betrekken). Op deze kaart schrijven we dat we van plan zijn om in het voorjaar (mogelijk rond Pasen of wat later in het seizoen) op straat koffie gaan drinken met elkaar om zo op een gezellige en ontspannen manier elkaar wat beter te leren kennen. We zijn van plan om tafels op straat te zetten, mensen te vragen cake te bakken, de grotere kinderen uitnodigen om spelletjes te spelen met de jongeren. Kortom een feestje voor jong en oud. Ik heb dit inmiddels met een aantal straatgenoten besproken en krijg hele leuke reacties.

Energie Besparen en Energie opwekken Zon

In de werkgroep is nu echt de stap gezet van oriënteren naar doen. De opgedane kennis van de afgelopen maanden betaalt zich nu wel uit in de afwegingen die gemaakt worden. Energie besparen en energie opwekken zijn thema’s die ook inhoud geven aan de uitgangspunten:
– Verbinding tussen mensen
– Regie terug bij de mensen.

Voor Energie besparen gaat nauw samengewerkt worden met Enexis. Het programma “Buurkracht” past heel erg goed in de uitgangspunten van MevM. Samen met jouw buurt/wijk/straat energie besparen. Want samen sta je niet alleen, kom je tot echte daden en besparingen. En het is nog leuk ook. Wil jij samen met 5 buurtgenoten dat Buurkracht start in jouw buurt/wijk/straat? Meld je dan aan bijinfo@metlkaarvoormekaar.nl. Enexis helpt je inhoudelijk en ook met flyers ed om de actie succesvol te laten zijn. En de mensen die lid zijn van de MevM facebookgroep weten, dat Ruud van den Akker ons de energiebesparingstip van de week geeft (als een ander hem niet is voor geweest).
Bij Energie opwekken met Zon is door Ad Bruynel en Wil Beijer een analyse gemaakt van de bedrijven in een straal van 15 km rondom de kernen van St.Michielsgestel die zich bezig houden met Zonne-energie-installaties. Een checklist is door Peter van den Heuvel en Jan de Jong opgesteld,waaraan wij denken dat bedrijven moeten voldoen met betrekking tot het leveren en installeren van zonnepanelen. Het proces van selecteren zal begin volgend jaar plaats vinden. Doelstelling van de werkgroep is hierover maart en april in alle kernen van St.Michielsgestel een informatiebijeenkomst te organiseren. De eerste zonnepanelen kunnen dan in het voorjaar 2014 geplaatst worden.
2013-10-09-publieksavond-20 2013-10-09-publieksavond-23 2013-10-09-publieksavond-27 2013-10-09-publieksavond-37 2013-10-09-publieksavond-36 2013-10-09-publieksavond-41 2013-10-09-publieksavond-11 2013-10-09-publieksavond-08