Open huis bij nieuwe zonnepanelen eigenaren 24 mei 11.00 – 13.00


Met elkaar voor Mekaar

Eigenaren huizen nieuwe zonnesystemen houden open huis

zaterdag 24 mei 11.00 – 13.00 uur

De eerste zonnesystemen  van de Actie ‘Energie opwekken door zon’ van Met elkaar voor Mekaar (MevM) zijn geplaatst. Eigenaren van deze zonnesystemen zetten de deuren van hun huis open voor U. U kunt de eigenaren ontmoeten op zaterdag 24 mei van 11.00 tot 13.00 uur in de kernen Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Gemonde. Mensen van MevM zijn ook aanwezig, om een toelichting te geven op de actie en om uw vragen te beantwoorden.

Moment van instappen is nu
De actie heeft al 120 geïnteresseerden er toe aangezet een offerte te laten maken. De uiteindelijke beslissing om zelf stroom op te wekken is daarmee voor bewoners vereenvoudigd. De producten die zijn uitgekozen zijn van topkwaliteit en kunnen voor een zeer scherpe prijs worden aangeschaft. En uiteraard is gezorgd voor een vakkundig installateur. Hebt u belangstelling? Meldt u dan aan op info@www.metelkaarvoormekaar.nl. De installateur komt dan bij u langs en bekijkt en bespreekt de mogelijkheden voor uw dak en uw huishouden. De installateur maakt vervolgens een offerte op maat op basis van de afspraken met MevM. Tot het moment dat u ervoor kiest om de offerte om te zetten in een opdracht is alles vrijblijvend. Deze actie loopt tot 11 juli, dus wees er snel bij. Bovendien, hoe eerder u aansluit, hoe eerder de panelen geplaatst worden en u dus nog kunt profiteren van de zon.  Meer informatie is te vinden op de website http://www.metelkaarvoormekaar.nl/energie-opwekken-door-zon/

Zon zoekt verbinding
Met de leverancier BT zonne-energie is een korting afgesproken. Hoe hoog die is, is afhankelijk van het aantal verkochte zonnesystemen. Op 11 juli wordt de balans opgemaakt en de korting berekend. MevM zou MevM niet zijn, als zij over de verdeling van deze korting niet iets ‘voor mekaar’ had bedacht. Een derde van de korting gaat terug naar de koper van de zonnesystemen, een derde naar MevM en een derde naar een door de koper zelf te kiezen lokale verening. Dus als uw vereniging wel een extra centje kan gebruiken, heb het er dan over in uw vereniging.  Zo ontstaat verbinding tussen mensen in onze eigen woon- en leefomgeving.

Zonnige ontmoeting
MevM brengt mensen bij elkaar rond onderwerpen die er toe doen. Saamhorigheid creëren door met elkaar in gesprek te gaan. De ontmoeting zaterdag 24 mei is hier een voorbeeld van. Laat u vertellen waarom deze families zijn overgegaan op zelf stroom opwekken. En waarom van deze actie gebruik is gemaakt. En neem uw (buurt)verenigingsgenoten mee. Dan kunt u met uw vereniging extra profiteren van de korting: voor u en voor uw vereniging. U bent van harte welkom.
Wij ontmoeten u graag op de volgende adressen:
Richard van Alebeek, Cypressenlaan 54, Sint-Michielsgestel;
Femke Loos, Boomstraat 42, Gemonde;
Claudia Boy, Spurkstraat 8, Den Dungen;
Marc Brok, Runweg 9, Berlicum;
Tot zaterdag 24 mei!