Platform


Publieksavond Met elkaar voor Mekaar in Den Durpsherd

Publieks avond 9 oktober in Den Durpsherd.

Een goed bezochte avond waarbij de sprekers van de verschillende werkgroepen inzicht geven over de vorm en richting. Middels een markt konden de aanwezigen in gesprek treden met de leden van MEVM. Verschillende aanwezigen verbonden zich aan MEVM door zich als aspirant lid op te geven. We zijn er blij mee!

publieksavond

(meer…)


Inspiratieavond Energie voor Zorg

Tijdens de eerste publieksavond in mei , werd tijdens de inventarisatie onder de aanwezige burgers duidelijk dat mensen naast energie ook nadenken over de zorg vraag.

Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes en thema’s rondom Zorg, willen we op deze inspiratie avond veel belangstellenden uitnodigen om mee te denken en input te geven.

de_brug

(meer…)